ລົງທະບຽນຊື້ປະກັນໄພ

ລົງປະກາດຂາຍລົດໃຫຍ່

ທ່ານຕ້ອງການຊື້ປະກັນໄພລົດບໍ່?ໃນຖານະບໍລິສັດພວກເຮົາເປັນຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ, ພວກເຮົາສາມາດຈັດຫາປະກັນໄພລົດລາຄາຖືກ ແລະ ບໍລິການດີດເລີດ .ກະລຸນາຕື່ມລາຍລະອຽດໃສ່ແບບຟອມປະກັນໄພ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາສໍາລັບການແຈ້ງໃບລາຄາໂທ +020 9993 8688 ຫຼື 020 5955 9599 . ການແຈ້ງໃບລາຄາດ້ວຍອີເມວ ສົ່ງໄປທີ່ lvi@laovietinsurance.com