ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Hotline 02096693888

ຕາງໜ້າໃຫ້ບໍລິສັດ LOD.LA ຂໍສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເປັນຢ່າງສູງ ແລະ ຂໍສົ່ງຄໍາອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາແດ່ທຸກໆທ່ານ.

ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຂອງການຊື້-ຂາຍລົດ, ພວກເຮົາກຳລັງມີຕະຫຼາດ ສຳລັບການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍລົດທີ່ເປັນອັນດັບໜຶ່ງຢູ່ໃນລາວ. ໃນແຕ່ລະວັນ ມີຫຼາຍຮ້ອຍພັນລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຊື້-ຂາຍລົດ ໄດ້ເຂົາໄປຄົ້ນຫາຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. www.lod.la ແມ່ນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄວ້ວາງໃຈລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກຂາຍ ແລະ ຢາກຊື້ລົດ.

ສໍາລັບຜູ້ຕ້ອງການຢາກຂາຍລົດ, ພວກເຮົາສະເໜີ ການບໍລິການທ່ານ ໃຫ້ທ່ານສະໝັກເປັນສະມາຊິກ VIP. ເວລານັ້ນ, ທ່ານຈະມີຫ້ອງຂາຍອອນລາຍສະເພາະໃນລັກສະນະເປັນເວັບໄຊ www.Yourshowroom.lod.la ບັນດາລົດທີ່ລົງປະກາດຂາຍໃນຫ້ອງຂາຍອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ ພວກເຮົາຈະໂຄສະນາຜ່ານ Internet ໄປເຖິງຫຼາຍຮ້ອຍພັນລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຢາກຊື້ລົດ ໂດຍຜ່ານຕະຫຼາດຊື້ຂາຍ-ລົດ www.lod.la, Facebook , Google ... ພວກເຮົາເກັບຄ່າທຳນຽມການຮັກສາຄ່າບໍລິການ ພຽງແຕ່ 120,000KIP/ເດືອນ.

ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະມອບການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ເພື່ອທີ່ຈະຂາຍລົດໄດ້ໃຫ້ໄປ ເຖິງມືຜູ້ຊົມໃຊ້.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບຊະມາຊິກ

Hotline 02096693888

  ຜົນປະໂຫຍດ FREE VIP1 VIP2
  ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ ພະ​ນັກ​ງານ​ຂາຍ​ລົດ, Showroom,...
  ຮ້ານນ້ອຍ, ຂາຍລົດ ນ້ອຍຄັນ
  ບໍລິສັດ, Showroom,...
  ຮ້ານໃຫຍ່, ຂາຍລົດ ຫຼາຍຄັນ
  ສ້າງຫ້ອງວາງສະແດງໃນwebsite
  https://showroom.lod.la
  ບໍ່ມີ ມີ ມີ
  ຟຣີ Domain: .COM .NET .ORG ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ມີ
  ເນື້ອທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ 0 500MB ບໍ່ຈໍາກັດ
  ຈໍານວນລົດທີ່ຂາຍ 3 10 ບໍ່ຈໍາກັດ
  ໄລຍະເວລາ (ມື້) 30 90 ບໍ່ຈໍາກັດ
  ຈໍານວນລົດ VIP 0 1 3
  UP TOP 0 3 6
  Banner ຢູ່ LOD.LA ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ມີ
  ລໍຖ້າການກວດສອບ ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ
  ການໂຄສະນາຂາຍລົດ ມີ ມີ ມີ
  ລາຄາ 01ເດືອນ ຟຣີ 120,000K 190,000K
  ລາຄາ 01ປີ ຟຣີ 1,296,000K
  (-10%)
  1,824,000K
  (-20%)

ລົງທະບຽນ VIP

Hotline 02096693888

ກະລຸນາດຳເນີນການຊຳລະເງິນ ຈຳນວນ 1,296,000ກີບ(-10%) ເພື່ອສະຫມັກເປັນສະມາຊິກ VIP1 ຫຼື 1,824,000ກີບ(-20%) ເພື່ອສະຫມັກເປັນສະມາຊິກVIP2 ຂອງພວກເຮົາ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆ.

ຈ່າຍຜ່ານ BCEL
Mr PHAM
010120001250106001

ຈ່າຍຜ່ານ LaoVietBank
Mr PHAM
01000210066004

ຈ່າຍຜ່ານ U-Money
Mr PHAM
02091456356

ລາຍຊື່ລູກຄ້າຕອ້ງການຊື້ລົດ