ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຕໍ່ກັບສະມາຊິກ

  ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ

  ສະ​ມາ​ຊິກ​ຟ​ຣີ

  ສະ​ມາ​ຊິກ​VIP

  ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ

  ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົດ, ນາຍ​ໜ້າ

  ອົງການຈັດຕັ້ງ, ບໍລິສັດ, Showroom...

  Create ໂຄ​ສະ​ນາ Free

  ບໍ່ມີ ມີ

  ຈຳ​ນວນ post ລົດຫຼາຍ​ສຸດ

  03

  Unlimited

  Post ລົດ ດ້ວຍ SMS

  ມີ ມີ

  ຈຳ​ນວນ​ຄັ້ງ​ທີ່​ເອົາ​ສິນ​ຕໍ​ຄ້າ​ເກົ່າ​ມາ post ຄືນ

  01 ຄັ້ງ / 03 ​ວັນ

  03 ຄັ້ງ / 01 ວັນ

  ເອົາ​ສິນ​ຕໍ​ຄ້າ​ເກົ່າ​ມາ post ຄືນແບບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ

  ບໍ່ມີ ມີ

  ປ້າຍ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ໃນ www.lod.la

  ບໍ່ມີ ມີ

  ກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ຄວາມ post ຂອງ​ທ່ານ

  ບໍ່ມີ ມີ

  ລົດແຕ່ລະຄັນຂອງທ່ານສາມາດປ່ຽນຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ: ຊື່, ທີ່​ຢູ່, ເບີ​ໂທ…

  ບໍ່ມີ ມີ

  ສ້າງຫ້ອງ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ໃນ website (Showroom  website) (ex:wwww.Showroom.lod.la

  ບໍ່ມີ ມີ

  ແນະ​ນຳ​ໝູ່​ເພື່ອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ສະ​ໝັກ​ເພື່ອ​ຮັບຄ່າ​ນາຍ​ໜ້າ

  ມີ ມີ

  ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ

  Free

  100,000 KIP/ 1ເດືອນ

   

  ສະ​ໝັກ​ສະ​ມາ​ຊິກຟ​ຣີ 

  ​ສະ​ໝັກ​ສະ​ມາ​ຊິກ VIP