ທ່ານຜູ້ມີໃຈເມດຕາທັງຫຼາຍ ຊ່ວຍທ້າວຈາລັນ (19-08-2015)  ທ້າວຈາລັນ ອາຍຸ 8 ເດືອນ, ລູກຂອງນາງ ຈັນທອນ ບ້ານນາແຖ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄໍອັກເສບໄດ້ຫຼາຍອາທິດແລ້ວ, ທາງແພດທີ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດແນະນຳ ໃຫ້ໄປກວດແລະຜ່າຕັດທີ່ອຸດອນ ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຫຼາຍ. ທາງຄອບຄົວຈິ່ງບໍ່ມີເງິນພາໄປ. ທ່ານໃດສາມາດຊ່ວຍຫຼານນ້ອຍຄົນນີ້ ສາມາດໂທຫາເບີແມ່ລາວ ເບີ: 58677688, 98483865, ດຽວນີ້ຄົນເຈັບນອນທີ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ຫ້ອງຟື້ນຟູເດັກ.

  ຫຼືທ່ານສາມາດບໍລິຈາກເຂົ້າບັ
  ນຊີ: 
  ເລກບັນຊີ: 010120001127666001 ຊື່ບັນຊີ: ນາງ ຈັນທອນ (ຂໍອະໄພທີໍຂຽນຊື່ຜິດຢູ່ຮູບ)
  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມ
  ະຫາຊົນ

  ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາ

   

  http://www.tholakhong.com

ຂ່າວອື່ນ