ຍີ່ປຸ່ນສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫລືອລ້າໃນໂຄງການບໍລິການສຸຂະພາບຢູ່ລາວ (18-08-2015)


   

   ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2015 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າເຂົ້າໂຄງການ ການບໍລິການສຸຂະພາບໂຜ້ງປາກ ໃນ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າ 258,972 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງພິທີການເຊັນສັນຍາຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະຖານສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວໂດຍມີ ທ່ານ ໂຕະຊິມິຊຶ ໂມະຈິດະ ຕາງໜ້າ ອົງການຊ່ວຍເຫລືອສາກົນທາງດ້ານການສຶກສາທັນຕະກຳແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (OISDE) ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຈາກຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນສັກຂີພະຍານ.

  ໂຄງການການບໍລິການສຸຂະພາບນີ້ແມ່ນການໃຫ້ທຶນສໍາລັບປີທຳອິດໃນໂຄງການໄລຍະ 3 ປີ ເຊິ່ງນອນໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິການສຸຂະພາບໂຜ້ງປາກ ແລະ ແຂ້ວ ຂອງພະຍາບານ, ນັກສຶກສາໂຮງຮຽນວິຊາຊີບພະຍາບານ ແລະ ພະນັກງານພະແນກສາທາ ລະນະສຸກ ທີ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການ OISDE ໃນສອງແຂວງທີ່ກ່າວມານັ້ນ.
  ອົງການ OISDE ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານ ການບໍລິການສຸຂະພາບໂຜ້ງປາກໃນ ສປປ ລາວຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໃນປີນີ້ກໍໄດ້ສຳເລັດການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິການສຸຂະພາບໂຜ້ງປາກ ແລະ ແຂ້ວ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

  ໂຄງການນີ້ຈະມີການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ ພະຍາບານຢູ່ສຸກສາລາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກຮຽນ ຂອງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບພະຍາບານ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການບໍລິການກວດສຸຂະພາບແຂ້ວ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາສຳລັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ອີກດ້ວຍ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການກໍ່ແມ່ນເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບໂຜ້ງປາກ ແລະ ແຂ້ວ ແລະ ຊ່ວຍຫລຸດຈຳນວນຜູ້ເປັນພະຍາດຊຶມເຊື້ອ. ຄາດວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍທົ່ວປະເທດລາວ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດລາວສ້າງ ລະບົບການບໍລິການ ໂຜ້ງປາກ ແລະ ແຂ້ວຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

  ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ຂປລ

   

  http://www.tholakhong.com

ຂ່າວອື່ນ