ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ທ້າວ ໂທນີ ແພງມະນີ (13-08-2015)


    

  ທ້າວ ໂທນີ ຊູຊາດ ແພງມະນີ, ອາຍຸ 1 ປີ 8 ເດືອນ, ບ້ານຖິ່ນແກ້ວ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ລູກຂອງ ທ້າວທອງສາ ແພງມະນີ ແລະ ນາງ ດວງຊີວັນ ມິດຕະພອນກ
  ຜູ້ກ່ຽວ ເປັນພະຍາດອັກເສບເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງ ເປັນໄຂ້ແຕ່ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2015, ໄດ້ປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍຈີນ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈົນຮອດວັນທີ 11 ສິງຫາ 2015 ແຕ່ອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ ຍິ່ງໜັກກວ່າເກົ່າ, ດຽວນີ້ເດັກແມ່ນບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ແລະ ມີອາການຊ໋ອກ. ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກຢາກເອົາລູກໄປປົວທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ບໍ່ມີເງິນພຽງພໍ. ປະຈຸບັນນອນປິນປົວທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ.
  ຈິງຢາກຂໍໃຫ້ສັງຄົມ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາໃນຄັ້ງນີ້. ທ່ານໃດມີໃຈເມດຕາ ສາມາດໂທຫາ ເບີຂອງພໍ່ແມ່ ທ້າວ ໂທນີ ເບີ 020 5230 3020
  ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກຊ່ວຍ ທ້າວ ໂທນີ ທາງບັນຊີຊອງແມ່ລາວ
  ເລກບັນຊີ: 051120000977265001
  ຊື່ບັນຊີ: ນາງ ດວງຊີວັນ ມິດຕະພອນ
  ທະນາຄານການຄ້າ
  ໝາຍເຫດ: ຂອບໃຈ ນາງ ຕຸລີ່ ບິດາລັກ ສີອັກຄະພົມ ທີ່ຊ່ວຍ ໃນການປະສານງານໃນຄັ້ງນີ້.

   

  ທີ່ມາ: www.facebook.com/pakaad

ຂ່າວອື່ນ